ข้อสอบพัสดุ (นำมาเผยแพร่)

Q.1) ข้อใด คือเว็บไซต์สำนักงานคลังและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานพัสดุ
   
  A. http://finacial.obec.go.th (correct answer)
  B. http://www.finacial.obec.go.th (your answer)
  C. http://www.obec.finacial.obec.go.th
  D. http://www.obec.finacial.go.th  
Incorrect 73% answered this correctly. 27% answered wrong
       

 

Q.2) ข้อใด คือ เว็บไซต์ สพฐ.
   
  A. http://www.obec.go.th (correct answer)
  B. http://www.obec.co.th
  C. http://www.obec.org.th (your answer)
  D. http://obec.co.th  
         

 

Correct 63% answered this correctly. 37% answered wrong

 

Q.3) ข้อใดคือระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   
  A. C10
  B. C20
  C. CL20 (your answer)
  D. CC5  
Incorrect 42% answered this correctly. 58% answered wrong
       

 

Q.4) CL10 ได้วงเงินต้องจัดซื้อจัดจ้างเท่าไร
   
  A. 300,000 บาท (your answer)
  B. 330,000 บาท
  C. 340,000 บาท
  D. 350,000 บาท (correct answer)  
         

 

Incorrect 40% answered this correctly. 60% answered wrong

 

Q.5) ข้อใดหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด
   
  A. CC5
  B. CL20 (your answer)
  C. CLD
  D. CDL (correct answer)  
Incorrect 66% answered this correctly. 34% answered wrong
       

 

Q.6) อัตราส่วนนักเรียนต่อคอมพิวเตอร์ตามโครงการ SP2 คือข้อใด
   
  A. 1 : 10 (correct answer)
  B. 1 : 20 (your answer)
  C. 1 : 30
  D. 1 : 40  
         

 

Incorrect 61% answered this correctly. 39% answered wrong

 

Q.7) ถ้าโรงเรียนของท่านได้รับการจัดสรรงบประมาณในโครงการการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งเป็นเงิน 566,669 บาท  ท่านจะดำเนินการตามข้อใด
   
  A. ตกลงราคา
  B. สอบราคา (correct answer)
  C. ประกวดราคา
  D. วิธีพิเศษ (your answer)  
Correct 63% answered this correctly. 37% answered wrong
       

 

Q.8) ถ้าโรงเรียนของท่านได้รับการจัดสรรงบประมาณในโครงการการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งเป็นเงิน 2,000,001 บาท  ท่านจะดำเนินการตามข้อใด
   
  A. ตกลงราคา
  B. สอบราคา
  C. ประกวดราคา (your answer)
  D. วิธีพิเศษ  
         

 

Correct 56% answered this correctly. 44% answered wrong

 

Q.9) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-Auction ต้องมีวงเงินตามข้อใด
   
  A. เกิน 100,000 บาท
  B. เกิน 100,000 – ไม่่เกิน 2,000,000 บาท
  C. เกิน 2000,000 บาท
  D. ตั้งแต่ 2,000,000 บาท (your answer)  
Incorrect 49% answered this correctly. 51% answered wrong
       

 

Q.10) การตรวจรับพัสดุข้อใดดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไข
   
  A. ตรวจรับในวันที่ส่งมอบพัสดุทันที (correct answer)
  B. ตรวจรับภายใน 3 วัน
  C. ตรวจรับภายใน 3 วันทำการ (your answer)
  D. ทำได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม  
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: